Millingerwaard

De Millingerwaard ligt langs de Waal. De veelzijdigheid van dit gebied is ongeëvenaard. Niet voor niets heeft Wereld Natuur Fonds het tot voorbeeldgebied 'par excellence' uitgekozen. Hier wordt duidelijk wat natuurontwikkeling is! Een enorme planten- en dierenrijkdom kunt u hier ontdekken. Grote kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden struinen door het gebied. In de ooibossen en moerassen zwemmen bevers en er huizen tientallen reeën in het gebied. De open verbinding tussen de plassen in de uiterwaarden en de Waal zorgt dat dit een essentiële kraamkamer is voor vissen. De jonge visjes vinden hier beschutting tussen waterplanten en wilgenwortels en een overvloed aan voedsel in de vorm van kleine waterdiertjes. Al dat ‘broed’ trekt weer tal van visetende vogels aan, waaronder de grote zilverreiger.

konikpaarden zwarte stern

Nu de Waal vast ligt tussen kribben, verzwelgt zij geen land meer en blijft het zand liggen dat ze op de oever achterlaat. Zo is rond de hele Millingerwaard een hoge, zandige oeverwal ontstaan. In tien jaar natuurontwikkeling keerden bijna alle stroomdalplanten terug: nu groeien alleen op de zandige oeverwal al 400 soorten planten. De westenwind blaast het zand vanaf het brede strand op tot een duin van bijna 10 meter: inmiddels het hoogste rivierduin in Nederland! Het zeer gevarieerde natuurgebied is ontstaan doordat in de afgelopen 50 jaar het kleipakket grotendeels is afgegraven voor de baksteenindustrie.

rivierduin