Het Kerstconcert
'Op weg naar Kerst'
gepland op zondag 11 december in de Kekerdomse Laurentiuskerk,
kan helaas door ziekte van de organist/dirigent
NIET plaatsvinden.

We hopen op een ander moment van het Bartolomeakoor te mogen genieten.

 


Marmer in 2008

altaarIn 2008 kon het afbladderende imitatiemarmer in de absis, dat daar was aangebracht nadat het tegen de buitenmuur gebouwde altaar was vervangen door een marmeren altaar waarbij de priester de H. Mis met het gezicht naar het kerkvolk las, door een gift van € 7.000 uit het coöperatiefonds van de voormalige Rabobank Ubbergen vervangen worden door het Carraramarmer dat ook in 1902 in het overige priesterkoor was aangebracht.

 

Nb. Bij de verschillende teksten over de geschiedenis van dorp en kerk is gebruik gemaakt van A.G. Schulte in Sint-Laurentiuskerk in Kekerdom, gepubliceerd na de restauratie van 1981-1982.

previousnext