De grafzerk

De tekst op de grafzerk:

grafzerk - foto Harry Sanders

Boven Int † jaar † ons † heren † M In het jaar van de Heer 1000
Rechts CCCCC † ende † IX † op † der † XII † apostolen † dach † starf † 500 en 9 op de 12 apostelendag stierf
Onder (J)offer… e . nnes Joffer …e..nnes
Links doer m † ….. (bit) † voer † der † ziel † Door . m ….. (bid) voor haar ziel

De 12 apostelendag is 15 juli. De joffer stierf dus op 15 juli 1509. Er zijn te weinig leesbare gegevens om de naam van de joffer vast te stellen. De grafzerk is zeer afgesleten. Door een vel papier op de randtekst te leggen en er met vetkrijt overheen te strijken werd een en ander zichtbaar.

 

 

 

 

tekening grafzerk

Op de grafzerk is een wapen gebeiteld. Het betreft hier twee boven elkaar geplaatste naar rechts lopende leeuwen. De helm heeft een laat-gotische tralievorm, gelet op de drie duidelijke en op enkele flauw waarneembare bogen. Het zijn de oogbeschermers voor het gezichtsveld van de helm bij zwaardgevechten. De helmtekens lijken op “buffelhoorns” of “olifantentrompen” die toentertijd gebruikelijk waren. Het kunnen echter ook opgeheven armen zijn omdat de bochten (ellebogen?) niet vloeiend verlopen.

Zeker is dat het hier gaat om het wapen van een aanzienlijke familie, waartoe de in het randschrift genoemde joffer heeft behoord. De op de foto afgebeelde grafzerk is tegen een zijkant van de toren vastgezet. Op zaterdag 12 september tijdens Open Monumentendag vond de feestelijke onthulling plaats.

De grafzerk lag, in vijf stukken gebroken, op het aan het kerkhof grenzende terrein van prof. Prick. Op verzoek van mevr. Jo Prick-Hoefnagels heeft de Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen zich beijverd voor de instandhouding van dit monument. De grafzerk is door de firma de Corbeel uit Winterswijk grondig schoongemaakt. De vijf brokstukken werden ter plekke ineengeschoven, verankerd en vervolgens gevoegd.

Voor de Tweede Wereldoorlog bevond de grafzerk zich op een kerkhof in Duitsland. Bij de renovatie van dit kerkhof besloot men de zerk terug te brengen naar Kekerdom, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Om welk kerkhof het hierbij ging en hoe men wist dat de zerk uit Kekerdom kwam is niet meer bekend. Tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de zerk op het weggetje naar de sacristie gelegen. De toenmalige pastoor was de zerk liever kwijt dan rijk en zo kwam de zerk terecht op het terrein van prof. Prick. De zerk komt mogelijk van de kapel van het Stifthof, een voormalig vrouwenklooster dat in het verleden ten westen van de vroegere pastorie heeft gelegen.

previous next