De Fransen in 1795

Door de aanleg van de dijk in de 17e eeuw kwam de kerk buitendijks te liggen. Het heeft gezorgd voor voortdurende aanpassingen aan de kerk. Voor de dijkaanleg kon het water van de rivier zich over een veel groter gebied verspreiden. Na de aanleg werd dat gebied beschermd, maar kwam het waterpeil in de nieuwe uiterwaarden veel hoger. De kerk is daarom verschillende keren verhoogd. De vensterbanken van de Middeleeuwse kerk hebben ongeveer 1.50 m lager gezeten. En in 1837 zijn de vensters in hun totaliteit hoger aangebracht door de schipmuren aanzienlijk te verhogen.


Deze aanpassingen van 1837 vielen samen met een dringend noodzakelijke restauratie van de kerk, nodig geworden na de brandschatting van de kerk door de Fransen in 1795.

fransen


Deze inval werd door de toenmalige pastoor Caspar Leenhoff als volgt beschreven:

"Op den 10. January gingen de Franchen troepen 1400 in getal hier over de Waal naar Gendt en Hulhuizen, en des avonds tusschen tussen vier en vijf uren terug komende wird ons klein dorp overvallen en opgepropt, ik had die nacht in de pastorie over de 300 man te logeeren, welke mij in de nacht zoo lastig vielen, mijn cabinet en kisten openbraken en hetgeen zij vonden van geld, zilver en goud medenamen, onder welk geld een 70 gulden hollands armengeld zal geweest zijn. Die nacht is voor mij droevig geweest, des morgens had ik maar één hemd meer.
Ook hebben die nacht de manschappen in de kerk gelogeerd en hebben de preekstoel en banken verbrand. Op verzoek van den Generaal van Daam bennen de troepen uit de Kerk genomen, en de kerk is gebruikt tot eene haver en hooi magazijn, en nadat de haver en hooi uit de kerk was, zijn er 300 schapen in de kerk gestald, en nadat de schapen uit de Kerk aren, zijn er veertien dagen 13 koeyen in de Kerk geweest, die te mager waren om te verdrijven, de mist lag 4 a 5 voeten hoog in de Kerk, ook wird er in de Kerk op zes plaatsen vuur gestookt, de glazen waren ingeslagen en dienden tot schoorsteenen, op het laatst toen de Kerk op Woensdag en Donderdag in de week gezuiverd en geschropt was, kwamen Vrijdaags 20 roode huzaren, die de paarden in de kerk plaatsten, omdat het binnen onder water was.”

previousnext