Geschiedenis

Carte 1794Over de geschiedenis van Kekerdom is maar weinig bekend. De eerste vermelding van Kekerdom stamt uit het begin van de 9e eeuw als Cacradesheim. Vanaf de late middeleeuwen is sprake van Kekerthem. De uitgang -heem wijst op een vroegmiddeleeuwse Frankische oorsprong. De plaatsnaam is te vertalen als ‘woonplaats van (de persoon) Cacrad. Saksische nederzettingen eindigden vaak op -hausen.

Een heel vroege vermelding van Kekerdom is te vinden in een oorkonde uit het jaar 891 onder de naam Cachritheim.

In het begin van de 13de eeuw hebben, blijkens de schenkingsoorkonde, de families van Winssen en van Buren, die het collatierecht (recht om een pastoor voor te dragen) van de kerk bezaten, hun aandelen aan het nonnenklooster in Bedburg geschonken. Dit klooster is later veranderd in een adellijk stift en overgeplaatst naar Kleef. Vanaf de 13e eeuw bezat dit klooster niet alleen de parochiekerk maar ook de zogeheten Stiftshof dat ten westen van de kerk achter de vroegere pastorie heeft gestaan, ongeveer op de plaats waar tegenwoordig de ooievaars jaarlijks hun nest uitbroeden.

Cacradesheim - Cachritheim (891) - Kekercheim (11e eeuw) - Kekerthem (1203)

next