Het Rijke Roomse Leven in Kekerdom

kekerdom in de kijkerdIn de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw was ook Kekerdom nog in de greep van het Rijke Roomse leven. Kekerdom had toen nog een pastoor die alleen pastoor van Kekerdom was en die op de ook buitendijks gelegen pastorie naast de kerk woonde. Pastoor was vlak na de oorlog in december 1945 J. van Elk geworden. Hij was de zeer geliefde pastoor Pulles opgevolgd, die Kekerdom om gezondheidsredenen had moeten verlaten. Op een paar protestanten na was Kekerdom een katholiek dorp waarvan de inwoners op zondag trouw naar de kerk gingen waarbij de sociale controle, die in die tijd nog sterk aanwezig was, ook een rol speelde.

 

Alle bijdragen onder 'Rijke Roomse Leven' zijn van Harry Sanders, uit het boekje Kekerdom in de Kijkerd.

next