ANBI

De Stichting Vrienden van het Kekerdomse Kerkje heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat het erkend is als een algemeen nut beogende instelling, een zogenaamd 'goed doel'.

 

Officiële naam:  Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom
KvK-nummer: 54935261
RSIN-nummer: 851498115
Doelstelling:

het instandhouden van het Rijksmonument R.K. St. Laurentiuskerk

te Kekerdom, gemeente Ubbergen en het daarin aanwezige orgel en het

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan in hoofdlijnen: 

 het werven van Vrienden die met jaarlijkse financiële bijdragen de

doelstelling van de Stichting ondersteunen.

 Het ontplooien van diverse activiteiten om aldus gelden voor de

Stichting te verwerven zoals: het houden van een veiling, het

organiseren van een monumentendag, het organiseren van concerten,

het regelmatig verspreiden van een Nieuwsbrief, het verrichten van

vrijwilligerswerk ten bate van het onderhoud van kerk en orgel.

Bestuurssamenstelling:

Harry Sanders, voorzitter, Weverstraat 59, 6579 AC Kekerdom 0481-432346

Sandra Stoffels, secretaris

Piet Eggermont, penningmeester

Kitty Gerritsen

Erna Haukes

Erik Schothuis

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet

Verslag activiteiten van de stichting: 

Verslagen van activiteiten van de

Instelling zijn te vinden op de website: www.kekerdomsekerk en in de

Nieuwsbrieven die ook op de website opgenomen zijn.